John D. Rockefeller Yatırımcıların Her Zaman Örnek Aldığı İnsan Oldu

Öncelikli olarak bu insanın biyografisine bir göz atmak gerekebilir. 8 Temmuz 1839 yılında dünyaya gelmiş olan ve yıllardan beri zenginliğin sembolü olan John D. Rockefeller çok zor şartlarda bulunmasına rağmen, mükemmel bir yatırım politikası izlemiş bir insandır. O günün mevcut şartlarına bakıldığı zaman karşımıza çıkan bu mükemmel yatırımcı, 1863 yılında kurduğu petrol rafinerisi ile dünyanın en gözde enerji yatırımını yaparak kendine önemli bir altyapı sağlamıştır. Bunu takip eden yedi yıl içerisinde Standart Oil Company girişimi, Amerika’nın petrol sektöründe çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Sanayi yatırımları ve teknoloji o dönemde çok kısıtlı imkânlara sahip olsa da bu olağanüstü yatırımcının çalışmaları büyük bir gelişim göstermiş ve insanlara gerçekten çok önemli bir örnek teşkil etmiştir. günümüzde çok daha geniş imkanlara sahip olan insanlar için cesaretin ve başarının timsalidir.

Rockefeller Sermayesi Dünyaya Yön Veriyor

Ekonomi, bugün kabul edilen en büyük güç parametrelerinden biridir. Finans alanında yapılan yatırımlar, dünyanın söz sahibi insanlarını daha net ön plana çıkarmaktadır. Birlikten kuvvet doğar sözünün önemli bir karşılığı olan Rockefeller çok önemli çalışmalara imza attı ve cesur yatırımları ile birlikte zenginlik konusunda hayal bile edilemeyen başarılar elde etti. Öncelikli olarak o dönemde en geçerli yatırım olarak görülen enerji kaynağı petrol, bu yatırımların büyümesine neden olan bir unsur olarak dikkat çekmiştir. Aslında günümüzde teknoloji ve yine enerji kaynakları, gözde yatırımlar olarak dikkat çekiyor. Bir şekilde insanların kendine rehber arama çalışmaları, her dönemde yaşanmıştır.

Her ne kadar milyar dolarlar olarak ortaya konmuş olsa da Rockefeller sermayesi ile birlikte günümüzde trilyon dolarlara hükmeden bir anlayış karşımızdadır. 98 yıl yaşayan ve ölümüyle birlikte o dönemde 912 milyon dolar gibi bir serveti arkasında bırakan John D. Rockefeller, hayatı ve yatırımları incelenmesi gereken çok önemli bir insandır. Bugün dünyanın ekonomi ekseninde birleştiğini ve gelişimini bu şekilde sürdürdüğünü görebiliyoruz. Cesur yatırımcılar elindeki imkânları değerlendirmeyi ve büyütmeyi çok daha kolay bir şekilde başarıyorlar. Hem iş adamı hem de aranan hizmetler noktasındaki başarısı sebebiyle iyi bir yatırımcı olan John D. Rockefeller, adeta umutsuzluğu ortadan kaldıran bir yatırımcı olarak dikkat çekmektedir. Bu gün finansal imkânı olan insanların, fırsatları değerlendirme konusunda geçmişten ders alması çok önemli bir hale gelmiştir.

Bugün, Exxon-Mobil, Chevron, Citi Group ve J.P. Morgan-Chase, ailenin bilinen şirketleridir. Elbette ki şirketlerin bugünkü konumuna gelmesinde temelleri sağlam atan Rockefeller, bugünkü zenginliğin temel kaynağını oluşturmuştur. Neredeyse çok sayıda ülke ekonomisinden daha sağlam bir yapıya sahip olan Rockefeller sermayesi, yatırımcılar için her zaman bir örnek olarak kendini göstermiş ve kanıtlamıştır.

Zenginlik Doğru Yatırımlarla Kazanılır

Kendi döneminde yaptığı doğru yatırımlarla birlikte arz talep dengesini çok iyi gözettiğini ortaya koyan Rockefeller, aslında her dönemde insanlara bu konuda örnek sayılacak bilgiler vermiştir. İnsanların ilgisini çeken ve rağbet gösterdiği konuların yatırım için iyi bir fırsat olduğunu, en başta bize bu ünlü iş adamı göstermiştir. Finans konusunda milyonlarca insanın mücadele ettiği bir ortamda değeri hiçbir zaman eksilmeyen örnek yatırımlar, doğru yatırımcıların her zaman üstlendiği görevi ve bunun başarılı sonuçlarını insanlara göstermiştir. Her yönüyle para ve yatırımın karşılığı olarak bilinen Rockefeller, dünyada zenginlik konusunda en büyük iz bırakan insanlardan bir olmuştur.